جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان اردبیل

نماد استان
   
 
  • آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان اردبیل (مرداد ماه 97)
   آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان اردبیل

   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در نظر دارد واگذاری امتیاز بهره برداری و مجوز برداشت تعدادی از معادن و نیز تکمیل عملیات اکتشافی تعدادی از محدوده های اکتشافی استان را از طریق مزایده عمومی به دارندگان توان فنی و مالی لازم واگذار نماید.


   مزایده معادن استان اردبیل (مرداد ماه 1397)
   *تحویل مدارک به متقاضیان:
   02/05/97 الی 13/05/97
   *دریافت پیشنهادات توسط دبیرخانه سازمان:
   14/05/97 لغایت 24/05/97
   *افتتاح پاکات:
   ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 27/05/97
   *اعلام اسامی برندگان مزایده:
   پس از تائید کارگروه اجرایی مزایده
   *دریافت اسناد فقط از طریق
   سامانه تدارکات دولت انجام می گردد
   http://setadiran.ir
   آخرین تغییرات
   آخرین تغییرات: آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان اردبیل (مرداد ماه 97)
   متمم
   متمم: آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان اردبیل (مرداد ماه 97)
   فایل ضمیمه
مجموع بازدیدها : 2,586,877
تعداد بازدید امروز : 928
آخرین به روزرسانی : 10:39  1397/12/29