جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان اردبیل

نماد استان
   
 
  • ماده 45 آئین نامه اجرایی قانون معادن
   ماده 45 آئین نامه اجرایی قانون معادن

   ماده۴۵ـ چنانچه بهره‌بردار، متقاضی تمدید پروانه بهره‌برداری خود باشد، موظف است هجده ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه بهره‌برداری، تقاضای خود را به وزارت ارائه و حداکثر یک سال مانده به پایان اعتبار پروانه، مستندات لازم را در مورد باقیمانده ذخایر معدنی و ذخایر معدنی حاصل از اکتشاف حین بهره‌برداری و طرح بهره‌برداری مربوط به دوره بهره‌برداری جدید به وزارت تسلیم کند.
   تبصره ـ در صورت درخواست متقاضی مبنی بر تمدید مدت پروانه بهره‌برداری، قبل از هجده ماه مانده به پایان اعتبار پروانه، وزارت می‌تواند نسبت به تمدید آن در نیمه دوم هر دوره بهره‌برداری پس از تصویب طرح بهره‌برداری جدید و قبول شرایط تجدید و تمدید اقدام کند.

   آخرین تغییرات
   آخرین تغییرات: ماده 45 آئین نامه اجرایی قانون معادن
   متمم
   متمم: ماده 45 آئین نامه اجرایی قانون معادن
مجموع بازدیدها : 2,586,910
تعداد بازدید امروز : 961
آخرین به روزرسانی : 10:39  1397/12/29