X
دوشنبه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۳ ۲۲:۳۸ ۴۷۲۳
چچ

اولویت های سرمایه گذاری استان اردبیل

بسمه تعالی

بی تردید وقتی صحبت از سرمایه گذاری به میان می آید یکی از ارکان اصلی بحث، مقوله انتخاب سرمایه گذاری بهینه خواهد بود که مستلزم صرف وقت و هزینه از سوی سرمایه گذار می باشد. از دیدگاه مطالعاتی ، یکی از مسیرهای ممکن جهت کاستن از هزینه های زمانی و مالی مرتبط با انجام سرمایه گذاری و تسهیل تصمیم گیری سرمایه گذاران ، وجود مطالعات از پیش انجام یافته جهت ارزیابی و شناسایی اولویت های سرمایه گذاری و وجود طرح های توجیهی در قالبی مستند برای عناوین مشخص تولیدی بوده است. صاحب نظران امر سرمایه گذاری معتقدند که وجود مطالعات پیش امکان سنجی می تواند با یاری رساندن به سرمایه گذاران در نشان دادن جهت های لازم و جلوگیری از صرف هزینه های اضافی توسط آنان به پایین آمدن هزینه های مالی و زمانی در شروع پروژها کمک شایانی نماید.
از مزایای وجود مطالعات پیش امکان سنجی، تسهیل تصمیمات سرمایه گذاران و کارفرمایان دولتی و خصوصی در انتخاب پروژه های بهینه جهت سرمایه گذاری بوده و می تواند با ارائه یک شناخت کلی و توجیه مناسب از یک فعالیت و پایین آوردن هزینه های مرتبط با اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری به شتاب هرچه بیشتر انجام سرمایه گذاری در منطقه منجر شده و از انحراف سرمایه گذاری ها در فعالیتهای کاذب جلوگیری بعمل آورد. با در نظر گرفتن این امر مهم و در راستای سرعت بخشیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر استان، مسئولین سازمان صنعت معدن و تجارت استان اردبیل به عنوان یکی از متولیان اصلی این امر با نظارت بر مطالعه ای تحقیقاتی ، پیش امکان سنجی بیش از 80 طرح متنوع صنعتی را با این امید تهیه کرده اند که این مطالعات بتواند گامی موثر در جهت شناخت هر چه بیشتر پتانسیل های استان و راهی در جهت کاهش هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری و افزایش انگیزه های سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در این استان باشد. خلاصه مطالعات مذکور بصورت الکترونیکی در پورتال سازمان و مشروح مطالعات نیز با مراجعه حضوری به سازمان قابل دسترسی خواهد بود.  
 

·         مطالعات پیش امکان سنجی در بخش شیمیایی و صنایع پلیمری (24 مورد)

·         مطالعات پیش امکان سنجی در بخش صنایع غذایی و دارویی (17 مورد)

·         مطالعات پیش امکان سنجی در بخش صنایع فلزی ( 16 مورد)

·         مطالعات پیش امکان سنجی در بخش صنایع معدنی (13 مورد)

·        مطالعات پیش امکان سنجی در بخش صنایع برق الکترونیک (4 مورد)

·         مطالعات پیش امکان سنجی در بخش صنایع نساجی (4 مورد)

·        مطالعات پیش امکان سنجی در بخش صنایع سلولزی (3 مورد)

 

آدرس کوتاه شده: